Notes

Online proctoring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (met daarna wat updates).