Notes

Online proctoring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (met daarna wat updates).

Contact tracing app laws in the EU (updated on a rolling basis).